.

20. výročí založení IPA Leszno

Vážení přátelé,

ve dnech 8. – 11. září 2016 slaví spřátelená IPA Leszno (Polsko) 20. výročí od založení její územní skupiny.  Z naší územní skupiny byli pozváni na tuto oslavu 4 kolegové. Zájemci se hlaste buď u mne, nebo přímo u organizátora „zájezdu“ kolegy Vladimíra Novotného.

S pozdravem

Servo per Amikeco

Arnošt Hamrle

vedoucí územní skupiny

pozvání

.

Pochod přátelství

ÚS 220 IPA Město Albrechtice pořádá dne 3. září 2016  pochod přátelství a podpory.

Bližší informace viz pozvánka.

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS 106 Slavonice

plakát_Pochod

.

víkend na Ovčárně

ÚS 203 IPA Olomouc pořádá ve dnech 21. – 23. 10. 2016  relaxační víkend v hotelu Ovčárna pod Pradědem.

Bližší informace u vedoucího ÚS 203 Olomouc pana Michala Dokoupila nebo u mne.

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS 106 Slavonice

 

.

Výroční členská schůze

V pátek 8. dubna 2016 od 18:00 hodin se konala v restauraci Appetito ve Slavonicích výroční členská schůze územní skupiny IPA 106 Slavonice. Program schůze byl jako každoročně tradiční. V úvodu přivítal vedoucí územní skupiny všechny zúčastněné, poté přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období, následovala zpráva pokladníka o hospodaření naší územní skupiny. Dále předseda revizní komise přednesl zprávu revizní komise. V další části vedoucí navrhl plán činnosti na tento rok. Následovala diskuse a návrh usnesení výroční členské schůze. Na závěr vedoucí poděkoval všem členům za práci…a nakonec přišla nejpříjemnější část výroční členské schůze…večeře a volná zábava :-)

.

Návštěva vinných sklípků

V sobotu 6. února 2016 se zúčastní naše uzemní skupina návštěvy vinných sklípků v Jaroslavicích u Znojma. Jedná se pouze o jednodenní výlet spojený s exkurzí po několika vinných sklepech s návratem domů v nočních hodinách. Pro případné zájemce je samozřejmě možné domluvit ubytování. Zájemci kontaktujte vedoucího ÚS Arnošta Hamrleho.

 

 

.

Zájezd Pobaltí

Spřátelená ÚS IPA 203 Olomouc nabízí všem členům IPA účast na poznávacím zájezdu Pobaltí. Jedná se o šestidenní výlet po Litvě, Finsku a Estonsku. Bližší informace u vedoucího ÚS IPA 203 Olomouc Michala Dokoupila.

 

.

Nové členské průkazy

Dnešního dne byly IPA sekcí ČR distribuovány na jednotlivé územní skupiny nové členské průkazy na rok 2016. Ihned po obdržení Vás budu informovat o formě předání jednotlivým členům ÚS 106 Slavonice.

Arnošt Hamrle
vedoucí ÚS 106 Slavonice

.

Vítáme Vás

Po delší době, kdy byly tyto stránky zcela aktualizovány, vítáme všechny návštěvníky stránek a přejeme krásný a úspěšný nový rok 2016.

Výbor IPA 106 Slavonice

.

Jak jsem potkal běžence

Harmonika

Bylo jich kolem třiceti. Opustili své rodné Rumunsko a se svými ruksaky vyrazili přes naši republiku do vysněné, slunné Itálie. Díky naší i rakouské policii se celá parta záhy ocitla na nádvoří referátu cizinecké a pohraniční police. Po všech nezbytných procedurách se „zájezd“ uložil ke spánku. Až na jednoho. Statný šedesátník Konstantin stál u okna, hleděl na oblohu, přemítal. Pak šáhl do plátěného pytle a vytáhl takovou šikovnou, malou harmoniku – asi cestovní… „Vazmožno paigrať?“ ptal se mne lámanou ruštinou.