Monthly Archives: Únor 2016

.

Výroční členská schůze

V pátek 8. dubna 2016 od 18:00 hodin se konala v restauraci Appetito ve Slavonicích výroční členská schůze územní skupiny IPA 106 Slavonice. Program schůze byl jako každoročně tradiční. V úvodu přivítal vedoucí územní skupiny všechny zúčastněné, poté přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období, následovala zpráva pokladníka o hospodaření naší územní skupiny. Dále předseda revizní komise přednesl zprávu revizní komise. V další části vedoucí navrhl plán činnosti na tento rok. Následovala diskuse a návrh usnesení výroční členské schůze. Na závěr vedoucí poděkoval všem členům za práci…a nakonec přišla nejpříjemnější část výroční členské schůze…večeře a volná zábava :-)