Monthly Archives: Duben 2018

.

Výroční členská schůze

Ve čtvrtek 3. května 2018 se od 17:00 hodin konala v restauraci Appetito ve Slavonicích výroční členská schůze územní skupiny IPA 106 Slavonice. Zúčastnilo se 11 našich členům a jeden host. V úvodu přivítal vedoucí naší územní skupiny všechny přítomné. Poté následovala zpráva o činnosti naší územní skupiny. Dále přednesl pokladník zprávu o hospodaření a předseda revizní komise zprávu revizní komise. Po návrhu práce byl schváleno usnesení. Na závěr následovala diskuse a po ní občerstvení a volná zábava.

Arnošt Hamrle

Vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice

.

Návštěva IPA Leszno

Ve dnech 1. – 4. března 2018 navštívila delegace IPA Slavonice ve složení Arnošt Hamrle, Vladimír Novotný, Karel Pavlů a Stanislav Palán spolu s kolegy ze slovenské IPA Galanta spřátelenou skupinu IPA Leszno v Polsku. Po čtvrtečním příjezdu, přátelském přivítání a společné večeři s mohli zájemci v sobotu dopoledne svézt parním vlakem. Odpoledne jsme absolvovali procházku městem Lesznem. V sobotu jsme odjeli do Města Poznaň, kde jsme s polským kolegou navštívili několik pamětihodností včetně starobylého pivovaru. Odpoledne jsme strávili na rodinné oslavě jednoho z polských kolegů na nedalekém loveckém zámečku. V neděli ráno jsme se s polskými i slovenskými kolegy rozloučili a odcestovali zpět domů.

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice

20180301_190136 20180301_192100