Výroční členská schůze

Ve čtvrtek 3. května 2018 se od 17:00 hodin konala v restauraci Appetito ve Slavonicích výroční členská schůze územní skupiny IPA 106 Slavonice. Zúčastnilo se 11 našich členům a jeden host. V úvodu přivítal vedoucí naší územní skupiny všechny přítomné. Poté následovala zpráva o činnosti naší územní skupiny. Dále přednesl pokladník zprávu o hospodaření a předseda revizní komise zprávu revizní komise. Po návrhu práce byl schváleno usnesení. Na závěr následovala diskuse a po ní občerstvení a volná zábava.

Arnošt Hamrle

Vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *