Category Archives: Nezařazené

.

PF 2019

PF_2019

Všem členům IPA, jejich rodinným příslušníkům i všem přátelům a známým přejeme veselé prožití Silvestra, klidný Nový rok a mnoho zdraví a úspěchů po celý příští rok 2019.

IPA 106 Slavonice

.

Návštěva u IPA Galanta

IMG_20181124_195558

Na poslední listopadový prodloužený víkend zavítala delegace naší územní skupiny ke kolegům do IPA Galanta. Pobyt se uskutečnil v penzionu v Horných Salibách v těsné blízkosti nově vybudovaného termálního koupaliště. Společně s naší skupinkou se návštěvy zúčastnil také polský kolega Ireneusz Skrzypczak s manželkou.

V pátek jsme se zajeli podívat do Nitry, kde jsme si prošli město a cestu Kalvárii. Posezení v kavárničkách a oběd byl určitě zpříjemněním celého dne. Večer jsme věnovali návštěvě termálního koupaliště a společnému posezení.

Sobota se nesla v duchu volnějšího programu. Kdo chtěl, zajel si do Bratislavy na prohlídku města, kdo ne, dal přednost jiným aktivitám. Společná večeře se uskutečnila v nedaleké Galantě, kde jsme si pohodově popovídali se všemi kolegy obou států a zavzpomínali na společné zážitky. Zde jsme se také dohodli na společné návštěvě maďarské Šoproně v březnu 2019.

.

Zasedání vedoucích územních skupin a České sekce IPA

Dne 10. 11. 2018 proběhlo v Novém Městě na Moravě zasedání vedoucích územních skupin a předsednictva IPA sekce ČR. Ze 48 územních skupin bylo přítomno 40 vedoucích ÚS. Kromě jiného bylo vedoucím ÚS sděleno, že nové průkazy na rok 2019 by měly být distribuovány již do letošních vánočních svátků. Další informace ze zasedání budou členům sděleny na výroční členské schůzi v měsíci únoru.

Vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice
Arnošt Hamrle

.

členské příspěvky

Vážení přátelé,

opět přišel čas uhradit členské příspěvky. Prosím Vás o zaslání členského příspěvku nejdéle do 30. září 2018 ve výši 800,- Kč na číslo našeho účtu:    5100009355/7940.  Do poznámky pro příjemce vepište své jméno.

Děkuji.

Servo per Amikeco

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS 106 Slavonice

.

Výroční členská schůze

Ve čtvrtek 3. května 2018 se od 17:00 hodin konala v restauraci Appetito ve Slavonicích výroční členská schůze územní skupiny IPA 106 Slavonice. Zúčastnilo se 11 našich členům a jeden host. V úvodu přivítal vedoucí naší územní skupiny všechny přítomné. Poté následovala zpráva o činnosti naší územní skupiny. Dále přednesl pokladník zprávu o hospodaření a předseda revizní komise zprávu revizní komise. Po návrhu práce byl schváleno usnesení. Na závěr následovala diskuse a po ní občerstvení a volná zábava.

Arnošt Hamrle

Vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice

.

Návštěva IPA Leszno

Ve dnech 1. – 4. března 2018 navštívila delegace IPA Slavonice ve složení Arnošt Hamrle, Vladimír Novotný, Karel Pavlů a Stanislav Palán spolu s kolegy ze slovenské IPA Galanta spřátelenou skupinu IPA Leszno v Polsku. Po čtvrtečním příjezdu, přátelském přivítání a společné večeři s mohli zájemci v sobotu dopoledne svézt parním vlakem. Odpoledne jsme absolvovali procházku městem Lesznem. V sobotu jsme odjeli do Města Poznaň, kde jsme s polským kolegou navštívili několik pamětihodností včetně starobylého pivovaru. Odpoledne jsme strávili na rodinné oslavě jednoho z polských kolegů na nedalekém loveckém zámečku. V neděli ráno jsme se s polskými i slovenskými kolegy rozloučili a odcestovali zpět domů.

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice

20180301_190136 20180301_192100

.

Členské příspěvky

Vážení přátelé,

opět přišel čas uhradit členské příspěvky. Prosím Vás, zašlete členský příspěvek ve výši 800,- Kč na číslo našeho účtu:    5100009355/7940 a do poznámky pro příjemce napište své jméno.

Děkuji.

Servo per Amikeco

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS 106 Slavonice

.

Výroční členská schůze

V pátek 9. června 2017 se od 19:00 hodin konala v restauraci Appetito ve Slavonicích výroční členská schůze územní skupiny IPA 106 Slavonice. Sešlo se deset členů a přivítali jsme i jednoho hosta i ÚS IPA České Budějovice. Program schůze byl jako každoročně tradiční. V úvodu přivítal vedoucí územní skupiny všechny zúčastněné, poté přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období, následovala zpráva pokladníka o hospodaření naší územní skupiny. Dále předseda revizní komise přednesl zprávu revizní komise. V další části vedoucí navrhl plán činnosti na tento rok. Následovala diskuse a návrh usnesení výroční členské schůze. Na závěr vedoucí poděkoval všem členům za práci. Po občerstvení následovala volná zábava.

Arnošt Hamrle

Vedoucí ÚS IPA 106 Slavonice

.

Nabídka IPA odznaků

IPA 203 Olomouc nabízí všem členům IPA všech územních skupin zprostředkování výroby PIN odznaku pro územní skupiny. Cena odznaku nad 100 ks je 60,-Kč, nad 40 ks 70,-Kč/ks. Foto odznaku a bližší informace v příloze. Zájemci kontaktujte nejpozději do konce měsíce února přímo mne na tel. č.: 602 827 413.

 

Arnošt Hamrle

vedoucí ÚS 106 Slavonice

nabídka_IPA_PIN

.

Veselé vánoce a šťastný nový rok

Klidné a spokojené vánoce a mnoho štěstí a zdraví do Nového roku všem členům ÚS IPA 106 Slavonice i jejich rodinným příslušníkům.

 

výbor IPA 106 Slavonice