Historie

Územní skupina Slavonice vznikla svou ustavující schůzí dne 14. ledna 1998 a bylo jí přiděleno číslo 106. Vznik byl inicializován žádostmi o členství v IPA policisty z jemnického oddělení policie. Jádro nově vzniklé územní skupiny tvořili členové, kteří se oddělili od organizace v Jindřichově Hradci, protože cítili potřebu vytvořit článek, který by vyhovoval územnímu regionu, na kterém se Slavonice nachází. Tímto regionem byl trojúhelník měst Slavonice – Jemnice – Dačice. Zde byly lokalizovány tři obvodní oddělení a několik oddělení pohraničních. Tím byl dán předpoklad členské základně.

Nově vzniklá územní skupina potřebovala ke svému vzniku dvacet členů. Stávajících bylo deset a dalších šestnáct nově přihlášených. Ti byli většinou z Dačic, Jemnice a Jaroměřic nad Rokytnou. První předsednictvo pracovalo ve složení:

Vedoucí  – Petr Kružík
Sekretář  – Václav Hasnedl
Pokladník  – Arnošt Hamrle
Člen  – Vladimír Novotný
Člen  – Ladislav Stejskal

Po prvním roku činnosti se změnila osoba sekretáře, jelikož pan Hasnedl odešel k územní skupině 105 do Českých Budějovic. Tím se stal Vladimír Novotný a za nového člena byl zvolen Jiří Čech, který dříve pracoval spolu se Štefanem Borisem a Zdeňkem Veverkou v revizní komisy.

Postupem času někteří členové ukončili členství, někteří odešli k jiným územním skupinám kvůli změně zaměstnání a samozřejmě někteří ukončili svou činnost z různých důvodů. Na druhé straně se přidávali další, a tak se stalo, že počet členů byl po celou dobu existence plus – minus na stejné úrovni. Nikdy neklesl pod dvacet i když se k tomu jeden rok schylovalo a počet se zastavil na 20ti členech. To bylo v roce 2003. Od té doby členská základna jen rostla.

Stejně jako se měnilo číslo odebraných známek, měnilo se i sestavení předsednictva územní skupiny. V roce 2003 (rok krize) odešla z IPA kompletní členská základna z OOP Dačice. Tak se i stalo, že Petr Kružík, kterého v roce 2001 vystřídal ve vedení územní skupiny Vladimír Novotný, který je v této funkci do současné doby.

V průběhu naší činnosti se podařilo uskutečnit několik významných akcí. Především jde o turnaj v kuželkách pod názvem „Skoulení“, které bude mít v letošním roce již 13. ročník. Pravidelně se na něm setkává okolo 30 startujících z naší, ale i okolních územních skupin. V posledních asi pěti ročnících s námi soutěží i kuželkáři z Rakouska, Polska a Maďarska.

Další tradicí u naší územní skupiny IPA bylo pořádání dětského dne. Po prvních zkušenostech z Horního Bolíkova jsme pořádání přesunuli do mnohem nám bližší obce Peč na dačicku. Bohužel se spolupráce s obcí nevyvíjela podle představ a proto byla také ukončena. Další dva roky jsme se účastnili na pořádání pohádkového lesa ve Slavonicích. Ale i zde jsme zaznamenaly určité problémy. Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti, spojené s pasivitou většiny členů postupně umořili aktivní dobrovolníky, upadla oblast dětských dnů v zapomnění.

V roce 2005 se rozběhl putovní pohár v nohejbalu a je pořádáno mnoho dalších akcí. Každý rok se účastníme střelecké soutěže v Rakousku, Nárazově se vyjíždí na výlety a to jak v tuzemsku, tak i do zahraničí. Tradici snad vytvoří cykloturistická vyjížďka pod názvem Českou Kanadou na kole, která se pořádá druhý poprázdninový víkend.

Samostatnou kapitolou činnosti IPA Slavonice je navazování zahraničních vztahů. V roce 2003 bylo navázáno partnerství s polskou územní skupinou v Lešně. Další přátelské kontakty se vytvořily v roce 2005 s maďarskou Šoproní a o rok později se skupinou z Mariboru ve Slovinsku. V roce 2007 jsem se poprvé osobně setkali s kolegy ze slovenské Dunajské Stredy. Máme zato, že i tako územní skupina nám přiroste k srdci, jako již dříve zmiňované. Za zajímavost stojí i několik přátelských návštěv Slavonic od členů IPA z Lutychu v Belgii.

V současné době má naše organizace 47 členů. Podíváme-li se na vnitřní život IPA, uvidíme, že naše organizace byla oceněna na kongresu IPA sekce České republiky v roce 2005 pamětní medailí zakladatele Artura Troopa. Mimo to na oslavách 15. výročí IPA ČR v roce 2007 v Olomouci obdrželi pánové Vladimír Novotný a Arnošt Hamrle stříbrné medaile IPA za činnost v této organizaci.

V roce 2008 byla podepsána smlouva o partnerství s oblastní organizací IPA Waidhofen/Th – Gmünd z Rakouska. Díky této smlouvě jsme společně připravili konferenci k prvním zkušenostem ze Schengeského prostoru, které se zúčastnili zástupci organizací IPA z osmi států Evropské unie. Tato událost byla zatím nevětší svého významu v historii deseti let naší existence, kterou jsme touto konferencí oslavili.

Po vydařeném projektu následoval v roce 2010 projekt další. Ten byl pod názvem „Společně pomáhat, společně chránit“ Jeho cílem bylo těsnější provázání policistů z Čech Rakouska. Projekt byl koncipován do čtyř částí, které na sebe navazovaly. Nejprve byla popsána rovina legislativní a teoretická, která následně přešla v praktické aktivity a seznámení se s přímým plněním úkolů obou složek.

Od roku 2011 se naše organizace více zaměřuje na volnočasové aktivity, zejména zájezdy a sport. Uskutečnili jsme do současné doby několik skupinových a individuálních výletů a vznikla také florbalová skupina, která se pravidelně účastní několika turnajů v rámci IPA.

Na výroční členské schůzi v květnu 2013 odstoupil z kandidatury na vedoucího územní skupiny Vladimír Novotný. Po dvanácti letech tak předal vedení organizace novému vedoucímu, kterým byl zvolen Arnošt Hamrle. Nastává tak nová etapa v dějinách IPA Slavonice. Do výboru byli pro nové tříleté období zvoleni:

vedoucí – Arnošt Hamrle
sekretář – Stanislav Palán
pokladník – Miloslav Konečný
člen – Zdeněk Dušek
člen – Vladimír Novotný